VGI làm việc trực tuyến cùng Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng

Vào ngày 16.04.2024, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt am Main Lưu Xuân Đồng đã có buổi làm việc, gặp gỡ và trao đổi trực tuyến với các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt – Đức (VGI) qua nền tảng Zoom.

VGI làm việc trực tuyến cùng Tổng Lãnh sự Lưu Xuân Đồng Read More »