Ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt – Đức

Ngày 14/9, sự kiện ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt – Đức (VGI – Vietnam Germany Innovation Network) đã diễn ra trọng thể tại Đại học Tổng hợp Humboldt, thủ đô Berlin, CHLB Đức.

Ra mắt Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt – Đức Read More »