VGI và GIZ ký hợp đồng hỗ trợ dự án “Ứng dụng công nghệ giải trình tự Nanopore cho nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam”

Ngày 18.6.2024, VGI Network đã ký kết hợp đồng với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) để tiếp nhận khoản hỗ trợ 44.000 Euro cho dự án “Ứng dụng công nghệ giải trình tự Nanopore cho nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam”.

VGI và GIZ ký hợp đồng hỗ trợ dự án “Ứng dụng công nghệ giải trình tự Nanopore cho nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam” Read More »