VGI Logo

Ngày Khoa học Đức Việt 2023 tại Đà Nẵng

Tiếp nối thành công của “Ngày khoa học Đức Việt” tại Hà Nội năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức tiếp tục phối hợp tổ chức “Ngày khoa học Đức Việt” năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 26 và 27/04/2023.

Ngày Khoa học Đức-Việt (GVSD) là sáng kiến của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức (BMBF) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam (MoST). Mục đích của GVSD là thu hút sự tham gia của các đại diện từ giới khoa học, chính sách, kinh doanh, quản lý, hiệp hội và các tổ chức thực hiện.

Sự kiện có sự tham gia của nhiều viện, trường, tổ chức của hai nước, giúp tìm kiếm các cơ hội nghiên cứu và giải quyết các thách thức trong quan hệ hợp tác giữa Đức và Việt Nam về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thông tin về sự kiện: https://projekttraeger.dlr.de/media/events/GVSD-2023/vn.html