Ngày Khoa học Đức Việt 2023 tại Đà Nẵng

Tiếp nối thành công của “Ngày khoa học Đức Việt” tại Hà Nội năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Đức tiếp tục phối hợp tổ chức “Ngày khoa học Đức Việt” năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 26 và 27/04/2023.

Ngày Khoa học Đức Việt 2023 tại Đà Nẵng Read More »