VGI tổ chức Hội thảo về công nghệ ô tô tại Wolfsburg