[VGI Cafe] Thảo luận trực tuyến về Hợp tác trong lĩnh vực y học Đức-Việt

Tối ngày 04/06, VGI-Cafe dưới hình thức trực tuyến đã diễn ra với những chia sẻ của Tiến sĩ Lê Đức Dũng về chủ đề “Hợp tác trong lĩnh vực y tế Đức-Việt “.

[VGI Cafe] Thảo luận trực tuyến về Hợp tác trong lĩnh vực y học Đức-Việt Read More »